Bouw- en omgevingsvergunning

Offerte aanvragen

Eerste Stap van uw bouwproject

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers.  

Het(ver)bouwen en gebruik van gebouwen is daarom aan regels gebonden, niet alle gebouwen moeten aan dezelfde regels voldoen. voor een schoolgebouw gelden strengere regels dan voor een koeienstal.       

een ding is in alle gevallen gelijk is voor zowel sloop als nieuwbouwen altijd een melding of een  omgevingsvergunning  nodig.

De eerste stap is het plannen van een intake gesprek waarin u ons uw plannen en  wensen kenbaar maakt.  Hierna starten wij met het  maken van een ruwe schets van uw gebouw. na  u goedkeuring en de eventuele gewenste aanpassingen zullen wij  plannen  vertalen in een vergunning of bouwkundige tekening.

Het ontwerp

Aan de hand van uw wensen worden de plattegrond en de gevelschetsen gemaakt.
In dit stadium kan desgewenst een totale visualisatie van het ontwerp aan u worden gepresenteerd.

De Bouw- en omgevingsvergunning

Na goedkeuring van het ontwerp worden de schetsen omgezet naar bouwkundige tekeningen.
indien u wenst verzorgen wij voor u de gehele vergunning procedure. U machtigt ons om namens u te handelen en het overleg met de gemeente te voeren.Wij uploaden dan de stukken in het digitale omgevingsloket OLOnaar de gemennte toevia het omgevingsloket online.

Bij de omgevingsvergunning horen de volgende bescheiden:

  • Bouwkundige tekeningen;
  • Technische tekeningen
  • Gevelbepalende detailtekeningen;
  • Constructieberekeningen;
  • Bouwfysische berekening: daglicht, ventilatie en de energie prestatie berekening (EPG);
  • Vuurlastberekening en vluchtrouteaanduiding

Hier ziet u puntsgewijs, van initiatief tot oplevering, waar u mee te maken krijgt.
Uw bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan van de betreffende gemeente.

Als de schetsplannen naar uw tevredenheid zijn uitgewerkt wordt het plan ter goedkeuring ingediend bij de welstandscommissie.
Als de concept aanvraag (welstand en ruimtelijke ordening) is goedgekeurd maken wij de bouwkundige tekeningen die nodig zijn bij de bouwvergunning.

Het bouwplan wordt doorgerekend op het gebied van daglicht, ventilatie en energiezuinigheid.
De bouwkundige tekeningen gaan digitaal naar de constructeur die de constructieberekening maakt.
Het complete plan wordt als omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente.
Zodra de omgevingsvergunning is verleend worden de vergunningstekeningen omgezet in bestekstekeningen of direct in werktekeningen.

Een Managementgesprek bij u op locatie of bij ons op kantoor is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Hiervoor kunt u contact opnemen met M. Storm, telefoonnummer 06-53622495.

U kunt ook, geheel vrijblijvend, het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.